תוכן עניינים מתעדכן

פתח דבר

מאין באתי: אבותי ואימהותי

חלק ראשון

אגדות משפחתיות

 

א. האגדה לבית אברהם ואיטֶה בן יעקב

במי עוסק הפרק?

אברהם בן-יעקב היה סבי מצד אמי, ויעקב שטארק היה בן זוגה של דודתי, אחות אמי, הֶנֶה. שניהם היו אנשי תרבות, שהיו מוכנים ללכת נגד הזרם למען קידום אמונותיהם.

במה עוסק הפרק?

האם עלה בידו של סבי אברהם ללמוד אנגלית? מדוע העניש ר' יוּדֶל את סבא אברהם? כיצד התראה סבא אברהם עם משפחתו בתקופת הגלייתו? מדוע קראו לאמי ציפורה? כמה פעמים ביקש הצייר שטארק להתחתן עם דודתי הֶנֶה? מה הם טיבה ומרכיביה של האמנות העברית? מה הציע בוריס שץ לעשות כדי לקרב את האמנות העברית לקהילה? מה טיבו של הקשר בין יעקב שטארק לבית הכנסת עדס? האם יהודית התגאתה באביה הצייר? באיזה גיל גילה אלכס את הסוד הכמוס? האם הצליח אלכס לאתר את אביו הביולוגי? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים   הכלולים בפרק

1. המורה לעברית שחשקה נפשו ללמוד אנגלית
2. אז איך עולים לשמיים?
3. אמנות עברית
4. סוד כמוס

ב. האגדה לבית ישראל ורייז'ה ב"ק

במי עוסק הפרק?

ישראל ב"ק היה הסבא רבא של סבתי מצד אמי, אִיטֶה; איש מופת נשוא פנים, מנהיג חרוץ ורבגוני בעיסוקיו. בנו ניסן ניחן בהדרת פנים אף הוא, והיה בעל תושייה, אמיץ, דבק במטרה ומוכן לקחת כל סיכון על מנת להגשימה. ימיהם היו רצופי אתגרים ומסעירים.

במה עוסק הפרק?

כיצד הציל ישראל ב"ק את בנו ניסן מהגורל האכזר של שירות בן עשרים וחמש שנה בצבא הרוסי?  כיצד סיכל ניסן ב"ק את מזימתו הנוראה של רב החובל למכור את תשעים ושלוש ההנוסעים היהודים לעבדים?  בזכות מה הפך ישראל ב"ק לחכים בָּאשִׁי של אִיבְּרָהִים פָּאשָׁא, המושל המצרי על ארץ ישראל? איך הפך ישראל ב"ק מבעל בית דפוס למחדש החקלאות היהודית בארץישראל? כיצד שכנע ניסן ב"ק את הקיסר האוסטרי פרנץ יוזף להשתדל עבורו אצל הסולטן התורכי עבדאל מג'יד? מי תרם אלף פרנקים צרפתיים להשלמת הכיפה החסרה בבית הכנסת החסידי תפארת ישראל שנבנה ברובע היהודי? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

1. הַרֶקְרוּטצִ'ינָה
2. סחר העבדים
3. אִיבְּרָהִים פָּאשָׁא הפֶּחה המצרי
4. כעוף החול
5. לתפארת הקיסר ירום הודו

ג. האגדה לבית זוֹרָח אלתר ויוכבד מושלי

 במי עוסק הפרק

זוֹרָח אלתר מושלי היה הסבא רבא שלי ואביה של סבתי מצד אבי, שׂוֹרֶה. הוא היה איש נאור ונאמן לעקרונותיו. סבתא שׂוֹרֶה שלי היתה אישה עצמאית, וברבות הימים הפכה אשת ציבור רבת פעלים שמעשיה היו נתפסים כיום כפמיניזם לשמו.

במה עוסק הפרק?

האם יצליח אַבְרוּם לֵייזֶר חיימסון לקבל ויזה לארץ ישראל? מדוע הוחלף שמה של משפחת חיימסון בשם מושלי? מה היתה הדילמה הקשה של זוֹרָח אלתר? מדוע נאלצה משפחת מושלי להעתיק את מקום מושבה מירושלים ליפו? מי התקין את השעון בראש המגדל ביפו? מה גילו הזֵיידֶה שלי, אבא נאמן, ושני בניו גדליה ועזרא, כשבאו להוציא את עצמותיה של הַבּוֹבֶּע יוכבד מהקבר? ולמה ומאין ברחה שרה? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. משנה שם משנה מזל
 2. הדילמה של זוֹרַח אלתר
 3. מותה ומותה של הָבּוֹבֶּע יוכבד
 4. הצעיף השחור

 

ד. האגדה לבית אבא ושרה נאמן

במי עוסק הפרק?

הרב ישראל שלֵימה נאיימן נקבר בהר הזיתים בירושלים בשנת תר"ו )1846(. הוא היה הסבא רבא של סבי אבא נאמן, שהוא ורעייתו שרה היו ההורים של גדליה אבי. שניהם נמנו עם מייסדי תל אביב, והיו אנשים רבי פעלים, אבא נאמן בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה ושרה נאמן בתחום החברתי והציבורי.

במה עוסק הפרק?

למה עלה לציון הרב ישראל שלימה? מה קורה לאנשים שמתו בגולה בעת תחיית המתים? במה עסק אבא נאמן כשעלה ארצה? מה למד אבא נאמן אצל שטיין? מי הצליח לתקן את דוד הקיטור שהתקלקל ביקב של זיכרון יעקב? איזה מפעל הקים אבא נאמן? מי היתה אהבת חייו של אבא נאמן? איזו חנות פתחה שרה נאמן? מי היתה אָלְטֶה? מי צייר את התפאורה של שולמית? מי הוציא צו מניעה כנגד הצגת המחזה זרובבל או תחיית המתים? מדוע לא הציגו את המחזה זרובבל או תחיית המתים במושבות? איזו יצירה נוגנה בקונצרט תזמורת כלי הנשיפה?מי צייר את דיוקנה של יוכבד? מדוע חתכו את החלק התחתון של ציורו של נחום גוטמן? על כל אלה ועוד בפרק זה.

 רשימת הסיפורים  הכלולים בפרק

 1. ירושלים או ליטא?
 2. האוטודידקט
 3. אהבת שרה
 4. נפש אמן הומייה
 5. דיוקנה של הדודה יוכבד

 

ה. האגדה לבית גדליה וצפורה נאמן

במי עוסק הפרק?

גדליה וציפורה נאמן היו הורי. גדליה, בדומה לאביו, היה חצוי בין עולם הטכנולוגיה והמכניקה לבין הניצוץ התרבותי. ציפורה אמי ניהלה ביד רמה את משפחתה ותמיד דאגה שעל פיה יישק דבר. יובל אחי היה גאון שניצוצות גאוניותו באו לביטוי בפיסיקה, באסטרונומיה, במדעי החלל ובתחומי הביטחון.

 במה עוסק הפרק?

מה הודיע ג'מאל פאשה לנכבדי היהודים? לאיזו מטרה הוקם ועד ההגירה? למה חשדו בגדליה שהוא מרגל? למה לא חזר גדליה לספסל הלימודים? מי היתה אהבת חייו של גדליה? מה אהב גדליה לצייר? מדוע עבר איזי טירונות פעמיים? מה אמרה המנקה לפרופסור לכלכלה? איך שכנע יובל את המורה לאנגלית שהוא באמת קרא את האנציקלופדיה בריטניקה? מדוע לא באו הוריה של רות לטקס קבלת תואר הדוקטור שלה? כמה ימים בילה וילי על סיפון הפאריטה? מה עשה מפקד האנייה בתאו של רב החובל? מה עשתה ציפורה עם וילי על גג הבית? מה עשה גדליה עם מכונת הכביסה? על כל אלה ועוד בפרק זה.

 רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. אהבותיו של גדליה
 2. שונא המתנות
 3. אמי הגנרלית הַיִידִישֶע מַאמֶע המודרנית
 4. וילי כאח לי
 5. להיות אחותו של גאון

 

חלק שני

מעשיות מחיי

 

ו. מעשיות מפורט סעיד

 במי עוסק הפרק?

בשנים 1935-1919 התגוררה משפחתי בעיר הנמל המצרית פורט סעיד. אבי ניהל שם את חנות הכלבו סימון ארצט שהיתה בבעלותו של דודי מקס. אני נולדתי שם בשנת 1931, ובשנת 1935, כשמלאו לי ארבע שנים, חזרה משפחתי לארץ ישראל.

במה עוסק הפרק?

מדוע ירד הדוד מוטל למצרים? באיזו דרך עשה הדוד מקס את הונו? לטובת מי הוא נטש את אשתו פולין? מה גרם להורי לחזור ארצה? מדוע מכר הדוד מקס את סימון ארצט? למה אושפזה אמי בבית החולים היהודי בקהיר? מה עלה בגורלן של נעלי הרוקי שלי? מה גרם לנשותיו של הדוד מקס להתאחד מחדש? כיצד הנצחתי את המפגש המחודש שלי עם סימון ארצט? על כל אלה ועוד בפרק זה

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. הדוד מקס
 2. אני מצרייה; אז מה
 3. חופשה במצרים
 4. המצלמה

 

 

ז. מעשיות מתל אביב של פעם

היכן מתרחש הפרק?

התגוררתי בתל אביב לאורך שתי תקופות חיים. התקופה הראשונה היתה בין השנים 1955-1935 – שנות המנדט הבריטי, מלחמת העולם השנייה והשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה. תקופה זו החלה ביום חזרתנו ממצרים ונמשכה עד מועד נישואי.

במה עוסק הפרק?

מדוע רציתי להיות סוס בגיל ארבע? למה ביקשתי מאבי שימכור את המכונית שלי? מה נקראתי לעשות למחרת הכרזת העצמאות? בשביל מה נדרשתי להדליק פרימוס? איך ילדו במעברה? מה רצה הראל לעשות? מה קרה להמאירי? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. הסוס, המבול והקשת בענן
 2. היתה מכונית?
 3. חפירות חיי
 4. איך מדליקים פרימוס?
 5. המורה לרכיבה שעלה לשמים בסערה

 

ח. מעשיות מפריז

היכן מתרחש הפרק?

בין השנים 1954-1952 התגוררתי בפריז. למדתי עיצוב ועוד כמה שיעורים על החיים.

במה עוסק הפרק?

כיצד נהגו בי הליצנים בקרקס החורף? והאריות? האם הצרפתים הם באמת מאהבים טובים? למה סירבו להשכיר לי דירה, ומה הקשר בין זה לבין אנטישמיות? מה רצו ממני מורותי הנזירות? מה הבהיל את אמי בביקורה הראשון בפריז? איזו מכה הנחיתה עלי גברת מלצר? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. אני והליצן בקרקס החורף
 2. מכתבים לאסתר
 3. ישראלית, יהודייה וחילונית
 4. ביקוריה של אמי בעיר האורות

 

ט. מעשיות מבאר שבע

היכן מתרחש הפרק?

בשנים 1955-1969 חיינו בבאר שבע, ונתנו יד לחידוש ההתיישבות היהודית בעיר האבות שהפכה ברבות הימים לבירת הנגב.

במה עוסק הפרק?

מדוע סירב גדעון לגור בווילה? איך הפכתי לשבויה במגדל? באיזה לבוש הופעתי למסיבה הראשונה בבאר שבע? איך עבר האירוח הראשון שלי? כמה שפות דיברו העובדות במפעל הרקמה שהקמתי? מי הציל אותי במהומות ואדי סאליב? מה רצה שמעון בוזגלו? האם יש כרישים באילת? מה קרה למזוודה שהשאלנו לאחותו של גדעון? מדוע נשמעו צעקות הצילו מחדר השינה שלי? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. הווילה שלא היתה
 2. אירוחים בבאר שבע
 3. חמש שמיניות
 4. חזית או עורף
 5. מדוע נשא אותי גדעון לאישה?
 6. הרפתקאותי בים סוף
 7. בית השבילים המתפצלים
 8. שוב אני מחפשת עוזרת
 9. המזוודה
 10. איך העמיד אותי גדעון על הרגליים?

 

י. מעשיות מהרובע היהודי

היכן מתרחש הפרק?

בשנים 1980-1972 התגוררנו ברובע היהודי בירושלים, וחזרנו לשורשי המסורת של משפחת אמי שהיתה ילידת העיר העתיקה. בתקופה זו נתקלתי לראשונה בקהילה דתית, ושלא בטובתי נקלעתי לקונפליקט שבינה לבין הקהילה החילונית. כשגרנו ברובע טיפחנו יחסים עם שכנינו הערבים, והיינו מעורבים בחיי היומיום של תושבי העיר העתיקה.

במה עוסק הפרק?

מה אמר הסבל הפלשתינאי כשישב במרפסת ביתי? כיצד הוכחתי את בורותי בהלכות יהודיות? כיצד פתר הרב את הבעיה של פוצי הכלב? ומה הפתרון שנמצא לבעיית השדכנים? למה הלכה מרית לרחוץ כלים בנקבת השילוח? מדוע כעס עלי טדי קולק? איזו חיה השמיעה קולות רשרוש בחדרה של סביון? לאן נעלמה ג'מילה? כיצד גיליתי שסוראיה כבר אינה עובדת אצלי? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. המרפסת של הבּוֹבֶּע רֵייזֶה
 2. המפגש הראשון
 3. פּוּצִי כלב טוב
 4. מתנת הרב
 5. ועד הרובע היהודי מול ועד העיר העליונה
 6. חוג הבית והחצר של הַבּוֹבֶּע חָנֶה
 7. שפה משותפת
 8. קלפי 546, הַפְּרֵטוֹריוּם ומַדְרֵסָת עוֹמָרִיָה
 9. מחגווי הסלע אל חלוני
 10. ג'מילה
 11. זקייה, סוראיה והעצות של הדודה פרידה

יא. מעשיות מתל אביב

היכן מתרחש הפרק?

התקופה השנייה שבה התגוררתי בתל אביב החלה בשנת 1977, כשגדעון עבר לעבוד בהסתדרות ואני הצטרפתי לסגל האקדמי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ונמשכת עד עצם היום הזה.

במה עוסק הפרק?

מה אני עושה לפני ארוחת הבוקר? מה קורה בשוק של סיאול? מה קרה לי ב-Admiralty House? מה אני הכי שונאת בעולם? איך אני נראית אחרי אחרי דיאטה? האם שמן זה יפה? מתי הבטתי למוות בעיניים? למה הקמתי מצבה בעודי בחיים? איך התנהג עושה המצבות? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. עד ארוחת הבוקר
 2. מכתב לגדעון
 3. פרח קיר
 4. שמן זה (לא) יפה
 5. להביט למוות בעיניים
 6. המצבה החיה

 

 

חלק שלישי

סיפורי התחדשות

 

יב. סיפורי המשפט

באיזה עיסוק מתמקד הפרק?

במשך ארבעים וחמש שנה מתוך חמישים ושמונה שנות נישואי פעלתי כמשפטנית. למדתי משפטים כדי לאפשר לגדעון למלא את שליחותו הציבורית. בתקופה זו ניהלתי מאבק בלתי מתפשר להשגת הצדק החברתי.

במה עוסק הפרק?

מי טלפן אלי בעודי מטיילת על ספינת האהבה? מה הודיעו לי באותה שיחה? מה שרה מקהלת המלצרים על האנייה? מה צעק יונה כסה לעברו של גדעון בוועידת מפא"י? מדוע רציתי להתחיל ללמוד באוניברסיטה? מה חשבתי ללמוד ומה למדתי בסופו של דבר? מה היו האפשרויות שלי? מדוע התמחיתי בתחום הצדק החברתי? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. ספינת האהבה
 2. לכתי אחריך במדבר

 

 יג. סיפורי האפשרויות

באיזה גיל עוסק הפרק?

בגיל שבעים וארבע פרשתי מהעיסוק במשפט שהיה כל עולמי כמעט ארבעים וחמש שנה. אז חזרתי לאהבות ישנות, והתחלתי לסגור מעגלים שונים בחיי, שנשארו פתוחים מאז ימי ילדותי ונעורי.

במה עוסק הפרק?

אילו חששות היו לי בצאתי לדרכי החדשה? למה עזבתי את עולם המשפט? מדוע נאספו כל אלה העוסקים בתחום העבודה? אילו הספדים הושמעו באותו מפגש? איך הוא הסתיים? למה בחרתי לשיר דווקא את שירה של נעמי שמר ולפעמים המנגינה נגמרת? מה קרה לספרייה המשפטית שלי? אילו אפשרויות שקלתי? אילו החלטות קיבלתי באשר לדרכי המקצועית? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים

 1. החשש
 2. נפרדים מרות בן ישראל
 3. הספרייה
 4. השעמום והאפשרויות

 

יד. סיפורי הציור

באיזה גיל עוסק הפרק?

בגיל שבעים וארבע התחלתי לצייר. הפכתי לציירת דיגיטלית וקומיקסאית. כך סגרתי את מעגל הציור שנשאר פתוח מאז לימודי העיצוב שלי בפריז.

במה עוסק הפרק?

למה הציור היה הראשון בסדר העדיפויות? האם לשורשי היה חלק בבחירה זו? מה הבהיל אותי בשיעור הציור הדיגיטלי הראשון? מי הביא לי זר פרחים ביומי הראשון? למה זרקתי את גדעון מכל המדרגות? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. למה ציור
 2. זר הפרחים

 

טו. סיפורי הריקוד

באיזה גיל עוסק הפרק?

בגיל שבעים ושש שוב פרץ לחיי הריקוד. השתתפתי במופע המחול גילה שהועלה בכל הארץ יותר מחמישים פעם.

במה עוסק הפרק?

מדוע אסר עלי אבי לרקוד על בימת האופרה? באיזו תחרות ריקוד זכינו גדעון ואני? על מה היתה שיחת היום בפתיחת מוזיאון ישראל? מה היה האודישן הראשון שעשיתי? מהו מופע שפיצים? מה עשיתי בסטודיו נעים? האם כיום אני מוכנה לגלות את גילי? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים  הכלולים בפרק

 1. ההחמצה
 2. התחרות
 3. שפיצים, האודישן והמופע
 4. גילה ופלטשקעס

 

טז. סיפורי המשחק

באיזה גיל עוסק הפרק?

בגיל שבעים ושמונה מצאתי את עצמי פתאום משחקת. גם כאן היתה  סגירת מעגל במובן מסוים.

במה עוסק הפרק?

מה תכננה חברתי שרה? מה אמרה שרה למורה? מה ביקש ממני צמח לדקלם? למה חשבתי שאין לי כישרון משחק? האם הריקוד מצריך כישרון משחק? מהו פרויקט סוטה? על כמה מסכים הוא מוקרן? מה היה התפקיד שלי בפרויקט? על כל אלה ועוד בפרק זה.

רשימת הסיפורים הכלולים בפרק

 1. המרד
 2. שירה וריקוד כמשחק
 3. פרויקט סוטה

 

סוף דבר

לאן אני הולכת: נבואתו של ד"ר שָא (Chat)

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s